top of page

Bevoegd Vertegenwoordiger (AR)?

Als u een geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie nodig heeft voor producten met CE-markering of in het Verenigd Koninkrijk voor producten met een UKCA-markering, hoeft u niet verder te zoeken, de CE-markeringsautoriteit is uw adviseur en wettelijk vertegenwoordiger in de EU, VK. We kunnen uw technische constructiebestanden opslaan op speciale harde schijven, zodat wordt voldaan aan de vereisten voor gegevensprivacy.

OVERZICHT

 

In de context van productconformiteit is een geautoriseerde vertegenwoordiger (AR) een persoon of een zakelijke entiteit die optreedt als een geautoriseerd contactpunt namens een fabrikant die is gevestigd buiten het land waarvoor het product wordt verkocht (of geplaatst). in de meeste gevallen op de markt, zelfs als er geen verkoop is).

 

Een fabrikant kan overal zijn gevestigd, maar hij moet een vertegenwoordiger in de Europese Unie hebben om zijn producten in Europa te verkopen. Hetzelfde geldt voor degenen die producten verkopen in het Verenigd Koninkrijk - er moet een vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk zijn. Een vertegenwoordiger:

  • Verifieert CE-markering/ UKCA-markering

  • Registreert als contactpunt EU/VK

  • Zorgt voor de beschikbaarheid van technische bestanden

  • Samenwerken met autoriteiten

 

De CE-markering blijft natuurlijk een vereiste voor de meeste productsoorten die op de EU-markt worden gebracht, terwijl de nieuwe UKCA-markeringsvereisten in het Verenigd Koninkrijk zullen worden gebruikt. De CE-markeringsautoriteit kan, indien de fabrikant dat wenst, de technische documentatie samenstellen om aan te tonen dat de fabrikant heeft aangetoond dat hij voldoet aan de CE-markeringsrichtlijnen of UKCA-wetgeving in het VK

De CE-markeringsautoriteit kan de verklaring opstellen die de klant moet ondertekenen en kan ook een licentie verlenen voor het gebruik van zijn EU-adres en contactgegevens, zodat relevante EU-instanties contact kunnen opnemen om indien nodig vragen te stellen. In deze modus onderhouden we contacten tussen EU-instanties zoals de handhavingsinstantie, markttoezichtautoriteit, enz., en de oorspronkelijke fabrikant/leverancier die buiten de EU is gevestigd.

Is het verplicht om een Bevoegd Vertegenwoordiger aan te stellen?

 

 De benoeming van een geautoriseerde vertegenwoordiger (AR) is optioneel. Fabrikanten moeten een marktdeelnemer binnen de EU identificeren, maar dit hoeft niet per se een AR te zijn - het kan een importeur of een fulfilmentserviceprovider zijn

 

Sommige EU-richtlijnen vereisen dat de fabrikant of hun AR hun naam en adres op de verklaring vermeldt, andere zeggen dat de fabrikant en de AR-gegevens aanwezig moeten zijn. De volgende tabel geeft een overzicht van enkele van de gemeenschappelijke richtlijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-richtsnoerdocument: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48334


Markttoezichtverordening (EU) 2019/1020:  https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/1020/contents
 

UK guidance document:  https://www.gov.uk/government/publications/eu-regulation-20191020-on-market-surveillance-and-compliance-of-products

bottom of page